Categories
Algemeen nieuws
Verander niet wie je echt bent
Verander datgene wat je niet wilt
Verander datgene wat je kunt veranderen
Datgene wat je niet kan veranderen, laat dat los
Probeer ook een ander niet te veranderen
En verander jezelf nooit !!